top of page
פודקסט בגרות דרך האוזניים

בגרות דרך האוזניים: פלורה ויניצקי ורן לוי מכינים אתכם לבגרות בתנ"ך

פודקאסט המיועד לתלמידים הניגשים לבחינות הבגרות בתנ"ך

  • עקבו אחרינו בפייסבוק!
  • אפליקציית רשת עושים היסטוריה (למכשירי אנדרואיד)
  • להאזנה באייטונז (למכשירי אפל)
  • RSS

[בגרות דרך האוזניים] חלק ב' (קהלת, פרק ג') הבל הבלים - חכמתו של קהלת

[בגרות דרך האוזניים] חלק א' (קהלת, פרק ג') הבל הבלים - חכמתו של קהלת

[בגרות דרך האוזניים] חלק ב' (מלכים ב', פרק ט"ו-י"ז) חורבן ממלכת ישראל

[בגרות דרך האוזניים] חלק א' (מלכים ב', פרק ט"ו-י"ז) חורבן ממלכת ישראל

[בגרות דרך האוזניים] (מלכים א', פרק י"ב) פילוג ממלכות יהודה וישראל

[בגרות דרך האוזניים] (מלכים א', פרק י"ב) שגיאותיו הגורליות של רחבעם

[בגרות דרך האוזניים] חלק ב' - עונשו של שלמה המלך (מלכים א', פרק י"ב)

[בגרות דרך האוזניים] חלק א': עונשו של שלמה המלך (מלכים א', פרק י"ב)

[בגרות דרך האוזניים] שלמה המלך ומלכת שבא - פיילוט עבור רכס פרויקטים חינוכיים

bottom of page