top of page

[בגרות דרך האוזניים] חלק א' (קהלת, פרק ג') הבל הבלים - חכמתו של קהלת

23.8.21

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

המורה לתנ"ך פלורה ויניצקי ורן לוי משוחחים על משנתו של קהלת (שעל פי המסורת הוא לא אחר מאשר שלמה המלך). מה פרוש הביטוי 'הבל הבלים', כיצד השפיע קהלת על אמנים מאוחרים יותר ומדוע שקלו החכמים לגנוז לגמרי את כתביו.

בגרות דרך האוזניים הוא פרויקט משותף של רכס פרויקטים חינוכיים ושל פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. הפודקאסט מיועד לתלמידים הניגשים לבחינות הבגרות.

[בגרות דרך האוזניים] חלק א' (קהלת, פרק ג') הבל הבלים - חכמתו של קהלת
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page