top of page
< Back

איקאה

ביקשתם הרבה ואנחנו מקשיבים, והפעם: איקאה! אז מה הסוד של מחלקת הארונות? איך תתחמקו מקונספירציית החניה? ומדוע סניף באר שבע שרוף אצל הצרפתים?

איקאה
איקאהביקשתם הרבה ואנחנו מקשיבים, והפעם: איקאה! אז מה הסוד של מחלקת הארונות? איך תתחמקו מקונספירציית החניה? ומדוע סניף באר שבע שרוף אצל הצרפתים?
00:00 / 01:04
bottom of page