top of page
< Back

ארומה

מתחת לכל ביקורת: ישראלים משאירים את הביקורות הכי הזויות בגוגל
אור בוטבול ועמרי הכהן מבקרים את הביקורות
והפעם, מה הישראלים חושבים על סניפי ארומה? למה האייס מול באילת גרם לעמרי לשכוח איך מדברים? ומה הסיבה שייסדנו את הפינה "אור לקח ללב"?

ארומה
ארומהמתחת לכל ביקורת: ישראלים משאירים את הביקורות הכי הזויות בגוגל אור בוטבול ועמרי הכהן מבקרים את הביקורות !והפעם, ארומה
00:00 / 01:04
bottom of page