top of page
< Back

התחנה המרכזית בתל אביב

מתחת לכל ביקורת: ישראלים משאירים את הביקורות הכי הזויות בגוגל
אור בוטבול ועמרי הכהן מבקרים את הביקורות
!והפעם, התחנה המרכזית בתל אביב

התחנה המרכזית בתל אביב
התחנה המרכזית בתל אביבמתחת לכל ביקורת: ישראלים משאירים את הביקורות הכי הזויות בגוגל אור בוטבול ועמרי הכהן מבקרים את הביקורות !והפעם, התחנה המרכזית בתל אביב
00:00 / 01:04
bottom of page