top of page
< Back

סינמה סיטי

והפעם - סינמה סיטי!
מה קרה כשביקשו מילדה בת 12 להגיד את תעודת הזהות שלה בע"פ? האם מקרר הגלידות ב VIP תמיד מלא? והאם ייתכן שבראד פיט שיחק בסרט של עמוס גיתאי?

סינמה סיטי
סינמה סיטיוהפעם - סינמה סיטי! מה קרה כשביקשו מילדה בת 12 להגיד את תעודת הזהות שלה בע"פ? האם מקרר הגלידות ב VIP תמיד מלא? והאם ייתכן שבראד פיט שיחק בסרט של עמוס גיתאי?
00:00 / 01:04
bottom of page