top of page

חברויות שנגמרות

30.6.21

למה בעצם הן נגמרות ולמה הן מתחילות? כמה זה קשה לסיים מערכת יחסים עם חברה, כי הרי התרגלנו להתמודד רק עם קשרים זוגיים שנגמרים. הפעם ב'דברי על זה יותר' אירחתי את הגר משה (חתונה ממבט ראשון) לשיחה על חברויות - אלה שאיתנו שנים, אלה שאיתנו יומיים ואלה שהן 'חברויות מים' בהגדרתי או 'חברויות יזיזות' לדבריה. בסוף גם הבנו שחברות אמיתית לא בהכרח נמדדת בקילומטרז' שהלכנו יחד, אלא במקום שאנחנו ממלאות אחת אצל השנייה.

קרדיט תמונה: אפרת וכטל

למה בעצם הן נגמרות ולמה הן מתחילות? כמה זה קשה לסיים מערכת יחסים עם חברה, כי הרי התרגלנו להתמודד רק עם קשרים זוגיים שנגמרים. הפעם ב'דברי על זה יותר' אירחתי את הגר משה (חתונה ממבט ראשון) לשיחה על חברויות - אלה שאיתנו שנים, אלה שאיתנו יומיים ואלה שהן 'חברויות מים' בהגדרתי או 'חברויות יזיזות' לדבריה. בסוף גם הבנו שחברות אמיתית לא בהכרח נמדדת בקילומטרז' שהלכנו יחד, אלא במקום שאנחנו ממלאות אחת אצל השנייה.

קרדיט תמונה: אפרת וכטל

חברויות שנגמרות
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page