top of page

תתעוררי: זו לא את זה הוא

14.12.21

העולם הולך ומתעורר, אבל יש עדיין סם אחד שהולך ומרדים ומשתק ומשכיח מהקורבנות שלו את המעשה שחוו. למרות ההתעוררות החברתית והמודעות שהולכת וגדלה ליחסים שבינו לבינה, להטרדות מיניות, לאלימות ולתקיפות חמורות, תקיפה אחת נשארת בגדר ערפול, בדיוק כמו קורבנותיה, התקיפה בסם האונס היא קשה לזיהוי ולרוב נופלת בין הכסאות, כסאות הבר.
כדי שנבחין ברגעים כאלה, ונתעורר חברתית ונצליח למנוע מעצמנו ומאחרים ליפול קורבן, אנחנו צריכים להיות ערים לסם המסוכן, לא להירדם בשמירה, ולדבר על זה כמה שיותר ובשביל זה אני הזמנתי את אופיר שטוי שמנהלת את המאבק "הכל רק לא לשתוק", אחרי התקיפה שהיא חוותה. 
קחו נשימה, ובואו להקשיב, לפקוח עיניים ולהתעורר

העולם הולך ומתעורר, אבל יש עדיין סם אחד שהולך ומרדים ומשתק ומשכיח מהקורבנות שלו את המעשה שחוו. למרות ההתעוררות החברתית והמודעות שהולכת וגדלה ליחסים שבינו לבינה, להטרדות מיניות, לאלימות ולתקיפות חמורות, תקיפה אחת נשארת בגדר ערפול, בדיוק כמו קורבנותיה, התקיפה בסם האונס היא קשה לזיהוי ולרוב נופלת בין הכסאות, כסאות הבר.
כדי שנבחין ברגעים כאלה, ונתעורר חברתית ונצליח למנוע מעצמנו ומאחרים ליפול קורבן, אנחנו צריכים להיות ערים לסם המסוכן, לא להירדם בשמירה, ולדבר על זה כמה שיותר ובשביל זה אני הזמנתי את אופיר שטוי שמנהלת את המאבק "הכל רק לא לשתוק", אחרי התקיפה שהיא חוותה.
קחו נשימה, ובואו להקשיב, לפקוח עיניים ולהתעורר

תתעוררי: זו לא את זה הוא
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page