top of page

אונני על זה יותר

22.2.22

גם לכן הכותרת עשתה כזה קווץ' של בושה? לא נעים? לא מכבד? האם חשבתן לרגע שזו כותרת לא לגיטימית ולמה צריך פרובקציה?
אם כן, הפרק הזה הוא במיוחד בשבילך, נבין למה אנחנו נבוכות מהאקט האישי, למה כדאי לשחרר את המבוכה, לדבר על זה יותר ובעיקר לעשות זאת בכל דרך שתחפצו בה, נדבר על הקשר בין מיניות, עירום, בטחון עצמי ואהבה עצמית.

אפרת וכטל מארחת את לובה שרגא, משפיענית ויוצרת תוכן, וכמי שמעידה על עצמה- כמאוננת חובבת, שלא מהססת לדבר על הנושא בגילוי לב ואת שלי ורוד, יועצת מינית שתענה על השאלות שלכן ותסביר לכולנו, למה כדאי לנו לאונן יותר, ואיך.

האזנה נעימה!

גם לכן הכותרת עשתה כזה קווץ' של בושה? לא נעים? לא מכבד? האם חשבתן לרגע שזו כותרת לא לגיטימית ולמה צריך פרובקציה?
אם כן, הפרק הזה הוא במיוחד בשבילך, נבין למה אנחנו נבוכות מהאקט האישי, למה כדאי לשחרר את המבוכה, לדבר על זה יותר ובעיקר לעשות זאת בכל דרך שתחפצו בה, נדבר על הקשר בין מיניות, עירום, בטחון עצמי ואהבה עצמית.

אפרת וכטל מארחת את לובה שרגא, משפיענית ויוצרת תוכן, וכמי שמעידה על עצמה- כמאוננת חובבת, שלא מהססת לדבר על הנושא בגילוי לב ואת שלי ורוד, יועצת מינית שתענה על השאלות שלכן ותסביר לכולנו, למה כדאי לנו לאונן יותר, ואיך.

האזנה נעימה!

אונני על זה יותר
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page