top of page

יחידת להבה- באש, בגובה ומתחת למים

16.1.22

רבים נוטים לחשוב כי כבאות עוסקת רק בחילוץ תחת אש. אך קיימת יחידת לוחמי עילית, חוד החנית של הארגון, העוסקת בחילוצים מורכבים מגובה רב ומפתיע מכך, מתחת למים. סגן טפסר דורון אלמשעלי, מפקד יחידת להבה ורשף אלי מכתייב, מפקד משמרת ביחידה, מספרים על האימונים המפרכים, גיוס הלוחמים והאירועים המכוננים של יחידת להבה.

רבים נוטים לחשוב כי כבאות עוסקת רק בחילוץ תחת אש. אך קיימת יחידת לוחמי עילית, חוד החנית של הארגון, העוסקת בחילוצים מורכבים מגובה רב ומפתיע מכך, מתחת למים. סגן טפסר דורון אלמשעלי, מפקד יחידת להבה ורשף אלי מכתייב, מפקד משמרת ביחידה, מספרים על האימונים המפרכים, גיוס הלוחמים והאירועים המכוננים של יחידת להבה.

יחידת להבה- באש, בגובה ומתחת למים
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page