top of page

מתנדבים להצלה

6.2.22

התנדבות היא אחת מאבני היסוד של החברה הישראלית, על אחת כמה וכמה התנדבות תוך סיכון אישי. 
טפסר אריה רגב, מפקד מחוז חוף לשעבר ופרוייקטור מתנדביים, מספר על תהליך ההתנדבות והפעילות בשטח. טפסר משנה משה שמש מתנדב בכיר וסגן יו"ר הועדה למורשת הכבאות בישראל, מספר על התנדבותו לאורך השנים.

התנדבות היא אחת מאבני היסוד של החברה הישראלית, על אחת כמה וכמה התנדבות תוך סיכון אישי.
טפסר אריה רגב, מפקד מחוז חוף לשעבר ופרוייקטור מתנדביים, מספר על תהליך ההתנדבות והפעילות בשטח. טפסר משנה משה שמש מתנדב בכיר וסגן יו"ר הועדה למורשת הכבאות בישראל, מספר על התנדבותו לאורך השנים.

מתנדבים להצלה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page