top of page

ההיסטוריה חוזרת

מה אפשר ללמוד מההיסטוריה שלנו? הפודקסט 'ההיסטוריה חוזרת' מגיע לשפוך אור חדש על אירועי ההווה באמצעות פרשיות מרתקות מן העבר היהודי. מדי פרק נפתח בשאלה העומדת על סדר היום, וננסה למצוא לה מענה באמצעות שיחה עם חוקר או חוקרת העוסקים בהיסטוריה היהודית.

הפודקאסט של מרכז שזר.

ep02-USA

היהודים מפגינים בארה"ב

בפרק זה נעסוק ביהדות ארצות הברית ובפוליטיקה שלה. בצעדות ובהפגנות, באמונות ובבריתות. כיצד הגיעו אליהן ולאן הם הולכים משם. נבחן זאת דרך אדם מעניין מאד ודרך אירועים מאד מעניינים – הרב אברהם יהושע השל והמאבק על זכויות האזרח.
לשם כך, הזמנו לכאן את ד"ר דוד ברק-גורודצקי, ראש תכנית רודרמן ללימודי יהדות ארה"ב באוניברסיטת חיפה.
האזנה נעימה!

ep01-jerusalem

ירושלים - הקדושה החדשה

לקראת יום ירושלים מתמלא השיח בדיונים הרגילים. האם ירושלים היא באמת בירת ישראל האחת והיחידה, או אולי מתחרה משתרכת של תל-אביב? עיר מאוחדת או עיר שבלבה חומה?חזרנו לארץ ישראל בגלל החלום על ציון, ירושלים, עיר דוד, עיר המקדש, אבל האם זה החלום שעדיין מצליח לחבר אותנו?
מה היה אז? איך החלום הזה הסתדר עם ראשית המדינה, חזון הממלכתיות של מפא"י, איך הכילו אותו אנשים שרצו פה רפובליקה ככל הרפובליקות, ולמה בכל זאת התעקשו לדבוק בו?
הלכנו לשאול את המומחה, פרופ' דורון בר.
האזנה נעימה

ep03-megilat_haatzmaoot

מנסחים את מגילת העצמאות

איך מנהיגי ציבור פוליטיקאים מגיעים לקונצנזוס? מתי בפעם האחרונה משהו כזה קרה לנו, שאנשים ממגזרים שונים עם רעיונות שונים על המדינה הזו הצליחו לשבת ביחד ולחתום על משהו? חיפשנו והגענו אחורה עד לתקופת קום המדינה, בה נוסחה מגילת העצמאות. נראה כי זה הטקסט האחרון שהמנהיגים שלנו הצליחו להסכים עליו. האמנם? כדי לנסות להבין מה באמת התרחש שם הזמנו את פרופ' יורם שחר אשר כתב ספר בדיוק על הנושא הזה -"כבוד חירות ועמל ישרים".

תודה לד"ר עדי שרצר, היועץ האקדמי של "ההיסטוריה חוזרת".
האזנה נעימה!

bottom of page