top of page

חוקה בהפרעה

מאז הקמת המדינה ועד היום אין בישראל חוקה המאוגדת במסמך משפטי אחד. מהן הסיבות לכך שלא הצליחו לכונן חוקה וכיצד התמודד המחוקק עם חוסרו של המסמך?

ב1948, הכרזת העצמאות, הצהיר דוד בן גוריון כי עד הראשון באוקטובר יכוננו חוקה ישראלית. מאז ועד היום אין בישראל חוקה המאוגדת במסמך משפטי אחד. מהמהפכה החוקתית ועד פס"ד מזרחי- מהן הסיבות לכך שלא הצליחו לכונן חוקה וכיצד התמודד המחוקק עם חוסרו של המסמך המהווה עמוד שדרה חקיקתי במדינה?

האזנה נעימה!

חוקה בהפרעה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

17.5.22

bottom of page