top of page

המלחמה על חופש הביטוי בעידן הפייק

הזכות לחופש הביטוי הינה זכות יסוד העומדת בלב ליבה של הדמוקרטיה, עד שמנצלים אותה לרעה. באילו מקרים נכון להגביל את חופש הביטוי ובידי מי צריך להפקיד את האחריות?

הזכות לחופש הביטוי הינה זכות יסוד העומדת בלב ליבה של הדמוקרטיה, עד שמנצלים אותה לרעה. מפרשת קסטנר ועד לפוסטים ברשתות החברתיות- באילו מקרים נכון להגביל את חופש הביטוי ובידי מי צריך להפקיד את האחריות?

המלחמה על חופש הביטוי בעידן הפייק
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

17.4.22

bottom of page