top of page

חוקה- הנהג התורן של המדינה

מדינת ישראל היא כמעט המדינה היחידה שאין בה חוקה. אטילה ומתן מסבירים מהי חוקה,
למי הסמכות לביקורת שיפוטית במקרה של הפרתה ואילו מודלים שונים של חוקה קיימים ברחבי העולם.

מדינת ישראל היא כמעט המדינה היחידה בה אין חוקה כתובה ושלמה. בפרק הזה אטילה ומתן נוסעים בזמן עד למלכים באנגליה ולמהפכה האמריקאית ומסבירים מהי חוקה, למי הסמכות לביקורת שיפוטית במקרה של הפרתה ואילו מודלים שונים של חוקה קיימים ברחבי העולם.

האזנה נעימה, אטילה ומתן!

חוקה- הנהג התורן של המדינה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

2.5.22

bottom of page