top of page

שיטת הבחירות החולה

האם שיטת הבחירות בישראל משרתת את הצרכים של הציבור? מתן ואטילה מפרטים על שיטת הבחירות בישראל ובמדינות אחרות בעולם, על אחוז החסימה ועל ההתנהלות הבעייתית של הפוליטיקאים.

שוב בחירות, שוב הולכים לקלפי - ושוב הכל מתרסק לתוך שיתוק פוליטי מתסכל. האם שיטת הבחירות בישראל משרתת את הצרכים של הציבור ואיך זה קשור למה שקרה בשנות ה90? מתן ואטילה מפרטים על שיטת הבחירות בישראל ובמדינות אחרות בעולם, על אחוז החסימה ועל ההתנהלות הבעייתית של הפוליטיקאים.

שיטת הבחירות החולה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

12.7.22

bottom of page