top of page

נלחמים על הבית- שמרנים VS ליברלים

בשנים האחרונות השמרנים והליברלים מוצאים עצמם במאבק על דמותה של מדינת ישראל, על עתידה, ועל בית המשפט. ח"כ שמחה רוטמן וד"ר מתן גוטמן, ראש בראש בפרק שחייבים לשמוע כדי להבין

בשנים האחרונות הפכה המלחמה על בית המשפט ועל שלטון לחוק למלחמה שמפלגת את החברה הישראלית. השמרנים והליברלים מוצאים עצמם במאבק על דמותה של מדינת ישראל, ועל עתידה. ח"כ שמחה רוטמן וד"ר מתן גוטמן, ראש בראש בפרק שחייבים לשמוע כדי להבין

האזנה נעימה!

נלחמים על הבית- שמרנים VS ליברלים
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

26.7.22

bottom of page