top of page

הפסיקות שטלטלו את ארה"ב

מתקופת העבדות ועד חוק ההפלות- כל הפסיקות שפגעו בזכויות האדם והמיעוט בארה"ב. האם צריך לשמור על החוקה מפני בית המשפט עצמו כי הוא הופך שחקן פוליטי וכיצד מאזנים בין הרשויות?

מתקופת העבדות ועד חוק ההפלות- אטילה וד"ר גוטמן מספרים על כל הפסיקות שפגעו בזכויות האדם והמיעוט בארה"ב. האם ייתכן מצב שבו צריך לשמור על החוקה מפני בית המשפט עצמו כי הוא הופך שחקן פוליטי וכיצד מאזנים בין הרשויות?

האזנה נעימה!

הפסיקות שטלטלו את ארה"ב
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

8.8.22

bottom of page