top of page

הסביר שאינו סביר

העילה שמשגעת את נבחרי הציבור ושינתה את מערכת היחסים בין המערכת הפוליטית ומערכת המשפט- עילת הסבירות. מי רומס את דעת הריבון, ולמה חזקת החפות אינה מספיקה?

העילה שמשגעת את נבחרי הציבור- עילת הסבירות. האם ניתן למנוע מאיש ציבור שהוגש נגדו כתב אישום התמודדות בבחירות למרות שאין איסור מפורש בחוק, האם ניתן למנוע מהממשלה למנות מועמד לתפקיד רק בגלל אמירות בעיתיות שלו בעבר, והאם זה לגיטימי? מי רומס את דעת הריבון, ולמה חזקת החפות אינה מספיקה?
אטילה וד"ר גוטמן בדיון סוער על העילה ששינתה את מערכת היחסים בין המערכת הפוליטית ומערכת המשפט.

האזנה נעימה!

הסביר שאינו סביר
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

22.8.22

bottom of page