top of page

מה שווה החוזה שלכם?

עומס, סחבת, איטיות גורמות לגישה מוגבלת לצדק וחוסר אמון במערכת המשפט. כיצד ניתן להצעיד את מערכת המשפט לעידן המודרני, והאם בעתיד רובוטים יכריעו בתביעות במקום שופטים?

מערכת המשפט נוכחת בחייו של כל אחד ואחת מאיתנו. אבל כשאנחנו צריכים את המערכת - היא לא שם. עומס, סחבת, איטיות - אלה רק חלק מהבעיות שמהן המערכת סובלת. התוצאה- גישה מוגבלת לצדק, אזרחים מתוסכלים וחוסר אמון במערכת המשפט. בפרק הזה נעסוק בחיים עצמם, בשאלה כיצד ניתן להצעיד את מערכת המשפט לעידן המודרני, והאם בעתיד רובוטים יכריעו בתביעות במקום שופטים?

אורחים בפרק: עו"ד אלי מוגילבסקי ועו"ד ניר גורדון מנהל תחום אסטרטגיה במשרד המשפטים.

האזנה נעימה!

מה שווה החוזה שלכם?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

5.9.22

bottom of page