top of page

התרגיל שעשוי להציל את דרעי ונתניהו

הפיצוץ הראשון של הכנסת החדשה עשוי להגיע בקרוב סביב שאלת המינוי של אריה דרעי לשר בכיר. אטילה ומתן מסבירים כיצד ייתכן שדרעי נבחר לכנסת, אך אולי מנוע מלכהן כשר, ומה השינוי החוקתי המתוכנן בנושא.

החיכוכים בין המערכת הפוליטית למערכת המשפט עשויים להפוך לרעידת אדמה של ממש נוכח תוצאות בחירות 2022. הפיצוץ הראשון עשוי להגיע בקרוב סביב שאלת המינוי של אריה דרעי, שהורשע בעבירות מס לפני מספר חודשים, לשר בכיר. אטילה ומתן מפרקים ומסבירים כיצד ייתכן שדרעי נבחר לכנסת, אך ייתכן והוא מנוע מלכהן כשר, ומה השינוי החוקתי המתוכנן שעשוי להעניק לממשלה החדשה ״2 במחיר 1״ - תוספת של מילה אחת בחוק יסוד הממשלה שתפתור לדרעי ונתניהו את הבעיות המשפטיות.

התרגיל שעשוי להציל את דרעי ונתניהו
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

8.11.22

bottom of page