top of page

הפסקה שמשגעת את המדינה

שינויים משטריים מתחוללים בשינויים חוקתיים איטיים שמשפיעים על אופי המשטר. האם ישראל היא הבאה בתור? פרופ' יניב רוזנאי מגיע לחדד עם מתן ואטילה את השיח סביב פסקת ההתגברות.

שינויים משטריים אינם מתחוללים במציאות המודרנית באמצעות רובים וטנקים ברחובות, אלא בשינויים חוקתיים איטיים שבהצטברותם שוחקים את הדמוקרטיה ומשנים את אופי המשטר. תופעות כאלה התרחשו למשל בהונגריה ופולין בעשור האחרון. האם ישראל היא הבאה בתור? פרופ' יניב רוזנאי מאוניברסיטת רייכמן מומחה בעל שם עולמי למשפט חוקתי, מגיע לחדד עם מתן ואטילה את השיח סביב פסקת ההתגברות. האם היא צעד משמעותי בשחיקת הדמוקרטיה בישראל או דווקא בעיצוב נכון תהווה שינוי מדוד שיסייע באיזון היחסים בין הרשויות?

הפסקה שמשגעת את המדינה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

6.12.22

bottom of page