top of page

את מי משרת היועץ המשפטי לממשלה?

ליועץ המשפטי לממשלה סמכויות רבות ורבים מכנים אותו כאיש החזק במדינה. ד"ר רועי שיינדורף מסביר לנו כיצד עובד הייעוץ המשפטי בעולם המעשה, ומפתיע בעמדתו בדבר הרפורמות הנדרשות במוסד היועץ המשפטי.

ליועץ המשפטי לממשלה סמכויות רבות ורבים מכנים אותו כאיש החזק במדינה. ד"ר רועי שיינדורף, המשנה לשעבר ליועמש בתחום המשפט הבינלאומי ומועמד מוביל לתפקיד היועץ המשפטי בעבר מסביר כיצד עובד הייעוץ המשפטי בעולם המעשה, ומפתיע בעמדתו בדבר הרפורמות הנדרשות במוסד היועץ המשפטי. בנוסף, הוא מספר מה באמת קורה בחדרים הסגורים ביחס שבין היועץ המשפטי לדרג המדיני.

את מי משרת היועץ המשפטי לממשלה?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

20.12.22

bottom of page