top of page

תם עידן הדמוקרטיה?

האם השמרנים רוצים מערכת משפט כנועה ושקטה, שלא מפקחת על שאר הרשויות? ד"ר שוקי שגב, מהקולות האקדמיים הבולטים במחנה השמרני, שחולם על ישראל עם שיטת משפט אחרת בפרק נוסף של עושים משפט

האם בשיטה הישראלית קיים מנגנון מספק של איזונים ובלמים שירסן את כוחו של הרוב? מה ישתבש אם 61 חברי כנסת ישנו את שיטת המשטר? האם יש מי שמרסן את בית המשפט? האם השמרנים רוצים מערכת משפט כנועה ושקטה, שלא מתערבת ולא מפקחת על שאר הרשויות? אטילה ומתן מארחים את ד"ר שוקי שגב, מהקולות האקדמיים הבולטים במחנה השמרני, שחולם על ישראל עם שיטת משפט אחרת.

תם עידן הדמוקרטיה?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

3.1.23

bottom of page