top of page

המהפכה האמיתית של אהרן ברק

 אהרן ברק שינה את המשפט הישראלי והנהיג מהפכות חסרות תקדים. כעת, כשמהפכת הנגד באופק' חזרנו אחורה אל המהפכות המשפטיות שטלטלו את המדינה, ואל מנהיגן.

בימים האחרונים המדינה סוערת סביב הרפורמות שהציג שר המשפטים יריב לוין. ראש הממשלה נתניהו טעון כי ״האיזון בין הרשויות הופר״ וההצעות העומדת על הפרק נועדו להשיב את האיזון על כנו.
על מנת לגבש דעה, חזרנו אחורה אל המהפכות המשפטיות שטלטלו את המדינה, ואל מנהיגן - השופט אהרן ברק.
אהרן ברק שינה את המשפט הישראלי והנהיג מהפכות חסרות תקדים. כעת, כשמהפכת הנגד באופק, התכנסנו לפרק מיוחד, קצר ומבזקי. וצללנו חזרה אל מהפכותיו של השופט ברק, אל מה שידענו ומה שלא, ואל מה שכדאי לקחת בימים אלה כצידה לדרך.

המהפכה האמיתית של אהרן ברק
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

10.1.23

bottom of page