top of page

בג״צ דרעי - בדרך למלחמת רשויות

 .בית המשפט העליון החליט שיו"ר ש"ס, אריה דרעי, לא יכול לכהן כשר. 
ד"ר מתן גוטמן מבאר את טיעוני השופטים וקובע: "אנחנו בדרך להתנגשות רשויות שלא היתה בתולדות המדינה".

ברוב של עשרה תומכים ומתנגד אחד, החליטו שופטי בית המשפט העליון שיו"ר ש"ס, אריה דרעי, לא יכול לכהן כשר.
מה קבעו שופטי בית המשפט העליון, מהי דוקטרינת "ההשתק השיפוטי" שאותה הם הזכירו, האם פסקת ההתגברות יכולה לפתור את הבעיה הפוליטית שאליה נקלע ראש הממשלה, מדוע ככל הנראה ביטול ״עילת הסבירות״ כבר לא תסייע לדרעי, והאם פסק הדין הוא רק קדימון למה שעתיד לבוא?
ד"ר מתן גוטמן מבאר את טיעוני השופטים ואז קובע: "אנחנו בדרך להתנגשות רשויות שלא היתה בתולדות מדינת ישראל".

בג״צ דרעי - בדרך למלחמת רשויות
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

18.1.23

bottom of page