top of page

ממדרון חלקלק לתהום עמוקה

ה"רפורמות" של נתניהו ולוין מובילות את ישראל במסלול מסוכן לעבר מדינה לא דמוקרטית. הפרופ' סוזי נבות מזהירה כי לא תהיה דרך חזרה מהשינויים הדרמטיים שמובילה הממשלה.

ה"רפורמות" של נתניהו ולוין מובילות את ישראל במסלול מסוכן לעבר מדינה לא דמוקרטית. הפרופ' סוזי נבות מזהירה כי לא תהיה דרך חזרה מהשינויים הדרמטיים שמובילה הממשלה.

ממדרון חלקלק לתהום עמוקה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

25.1.23

bottom of page