top of page

אפשר להשוות

בחודשים האחרונים משפט חוקתי השוואתי הפך לאחד התחומים הלוהטים בשיח הציבורי. מבחירת שופטים אמריקאית ועד העדר החוקה הבריטית. תומכי הרפורמה במערכת המשפט מנפנפים בחלקים משיטות משפט במדינות זרות כדי להוכיח את צדקתם. אלא שהעתקת סעיף ספציפי ממערכת שלמה היא לא רק טעות אלא גם הטעיה ועיוות. מתן ואטילה יוצאים למסע בעקבות השיטה הנהוגה בארה"ב ובאנגליה, ומסבירים למה אי אפשר להעתיק מהן רק חלקים בודדים, מבלי לראות השיטה בכללותה.

אפשר להשוות
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

8.2.23

bottom of page