top of page

האם מתווה הנשיא יציל הדמוקרטיה?

פרק מבזק הבוחן את הצעות הנשיא הרצוג, את הפערים בין ההצעה לתוכנית לוין-רוטמן לצד ההבדלים והסיכויים

מבזק מיוחד של "עושים משפט" בוחן את הצעות הנשיא הרצוג, את הפערים בין ההצעה לתוכנית לוין-רוטמן ומחדד את ההבדלים ואת הסיכויים

האם מתווה הנשיא יציל הדמוקרטיה?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

15.2.23

bottom of page