top of page

גונבים בחירות

 השופט (דימ) חנן מלצר לשעבר יו״ר ועדת הבחירות לכנסת ושוחחנו על אחריותן של הרשתות החברתיות לשמירה על בחירות הוגנות.

בשנת 2018 התפוצצה פרשת קיימברידג' אנליטיקה, ומאז מדינות דמוקרטיות ברחבי העולם הבינו שבעידן המידע והרשתות החברתיות אפשר לבצע מניפולציות על בוחרים ולפגוע בערך אולי הכי בסיס ומקודש בדמוקרטיה - טוהר הבחירות. בפרק הזה פגשנו את השופט (דימ) חנן מלצר לשעבר יו״ר ועדת הבחירות לכנסת ושוחחנו על אחריותן של הרשתות החברתיות לשמירה על בחירות הוגנות, על התקדימים העולמיים שנוצרו ביחסים שבין ועדת הבחירות בישראל לרשתות החברתיות, ומה ניתן לעשות כנגד פוליטיקאים משתמשים בבוטים למניפולציות ותעמולה פוליטית.

גונבים בחירות
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

21.2.23

bottom of page