top of page

האמת מאחורי פסילת חוקים בבג"צ

הויכוח על פסילת חוקים על ידי בג״צ מצוי היום בלב הדיון הציבורי. בפרק הזה אטילה ומתן צוללים לתוך ההחלטות הדרמטיות של בג״צ בביטול חוקים, כגון ביטול הפרטת בתי הסוהר וביטול המגלה על תשלום הבטחת הכנסה לבעל רכב, ומסבירים בדרך פשוטה מהי ״נוסחת המידתיות״ לפיה מחליט בית משפט האם לבטל סעיף בחוק. פרק חובה לכל מי שרוצה להבין על מה הויכוח סביב השינויים המתוכננים במערכת המשפט.

האמת מאחורי פסילת חוקים בבג"צ
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

18.4.23

bottom of page