top of page

האם זדורוב באמת זכאי?

הביטוי ״זוכה מחמת הספק״ מוכר כמעט לכל אחד, ומבטא מקרה בו נאשם יצא זכאי, אך נותרו בידי השופטים ספקות בדבר מעשיו. זה מעין זיכוי נחות יותר מזיכוי מלא. הפעם אטילה ומתן דנים עם פרופ יורם רבין במחקר חדש ופורץ דרך ממנו עולה ש״זיכוי מחמת הספק״ הוא המצאה ישראלית שקשה למצוא למה מקבילה בעולם. בכל המדינות נהוג כי סופו של משפט פלילי הוא שחור או לבן, היינו אשם או זכאי. בישראל נוצרה קטגוריה שלישית, של זיכוי מחמת הספק, ללא כל בסיס בחוק. במחקר עלו ממצאים מפתיעים אודות ההשפעה השלילית של זיכוי מחמת הספק על המזוכה, ועל השכיחות של זיכוי זה, בעיקר בסוגים מסוימים של עבירות.

האם זדורוב באמת זכאי?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

4.5.23

bottom of page