top of page

מלכוד ניגוד העניינים

כיצד טופס תמים שכותרתו ״הצהרת זיקות לבדיקת ניגודי עיניינים״ סיבכה את נתניהו בתיק 4000? מדוע היכרות עם השם של בן הזוג וילדיו של חבר שלך יכול לסבך אותך בניגוד עניינים? כיצד דווקא עתירה של סיעת הליכוד בשנות ה-70 הובילה לגיבוש ההלכה הכי חשובה בתחום ניגודי העניינים, ומהו ״הסדר למניעת ניגודי עניינים"?בפרק זה נצלול לעומק לתחום שכל הזמן מצוי בכותרת: ניגודי עניינים. אטילה ומתן מסבירים לעומק מהם ״העניינים״ שהניגוד ביניהם עלול להוביל איש ציבור לכלא.

מלכוד ניגוד העניינים
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

6.6.23

bottom of page