top of page

שוחד בע"מ - בחזרה לתיק 4000

בתיק 4000 מואשם ראש הממשלה נתניהו בעבירה החמורה ביותר בתחום השחיתות השלטונית - שוחד. כעת מתברר שהאדמה תחת תיק 4000 רועדת. הרכב השופטים סבור שיהיה לתביעה קשה להרשיע בשוחד, ותומכי נתניהו סבורים שזה מוכיח שמדובר בתיק תפור. מתן ואטילה צוללים לתיק 4000 ומסבירים מדוע הרשעה בשוחד היא מורכבת, מה זו ״פגישת ההנחיה״ שמוטלת בספק, ומדוע למרות הכל יהיה לנתניהו מאוד קשה לצאת מתיק 4000 ללא הרשעה במרמה והפרת אמונים.

שוחד בע"מ - בחזרה לתיק 4000
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

2.7.23

bottom of page