top of page

סביר שזה לא קץ הדמוקרטיה

ביטול עילת הסבירות עבר בכנסת, ולקואליציה חלומות על עוד חקיקה שתחליש את הדמוקרטיה ואת שומרי הסף. אבל האם עילת הסבירות היא באמת קץ הדמוקרטיה, או שבית המשפט יודע כיצד להתמודד עם אתגרים משפטיים מורכבים? וגם מה ״הפרצה״ שהשאיר רוטמן שתאפשר לבג״צ ליישם את הסבירות ״בדלת האחורית״. שעות לאחר הדרמה בכנסת, ד"ר גוטמן ואטילה התיישבו לעשות קצת סדר בבלאגן

סביר שזה לא קץ הדמוקרטיה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

25.7.23

bottom of page