top of page

מוות זה עניין של פרספקטיבה

17.4.23

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

הפרק מתארח בפודקאסט ד"ר זהר גזית, מרצה, מחבר הספר "עושים את המוות" וחוקר סוגיות חברתיות הקשורות במוות. נדבר על מוות בהקשר הישראלי, מוות "טוב" לעומת מוות "רע" ועל ההבדל החברתי בין מוות לאומי ומוות אזרחי

מוות זה עניין של פרספקטיבה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page