top of page

זכותם של המתים להוליד

24.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

בישראל כל זוג שלישי עובר טיפולי פיריון ולכל זוג שישי יש חומר גנטי במעבדות. מה אומר החוק ביחס לאותם עוברים מוקפאים? האם זה מוסרי להביא ילד לעולם כשהוריו אינם בין החיים? הפעם תספר לנו עו"ד אירית רוזנבלום על המורכבות שמלווה את נושא הצוואה הביולוגית כשהיא משחזרת מקרים נבחרים שליוותה, ביניהם הרגע שבו נבחרה להיות סנדקית של תינוקת שנוצרה בעקבות צוואה ביולוגית.

זכותם של המתים להוליד
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page