האינטרסים מאחורי ניהול משאבי הים

מנפט, דרך גז טבעי ועד אנרגיות מתחדשות. 
במרחב הימי ישנם משאבים חיוניים המהווים בסיס ליצירת אנרגיה על פני כדור הארץ. ד"ר עילי רטיג, חוקר בתחום הביטחון האנרגטי וגיאופוליטיקה, מסביר לנו מה האינטרסים מאחורי סחר במשאבים אנרגטיים מן הים, וכיצד ניתן להבטיח אספקת דלק וחשמל במחיר סביר?

מנפט, דרך גז טבעי ועד אנרגיות מתחדשות.
במרחב הימי ישנם משאבים חיוניים המהווים בסיס ליצירת אנרגיה על פני כדור הארץ. ד"ר עילי רטיג, חוקר בתחום הביטחון האנרגטי וגיאופוליטיקה, מסביר לנו מה האינטרסים מאחורי סחר במשאבים אנרגטיים מן הים, וכיצד ניתן להבטיח אספקת דלק וחשמל במחיר סביר?

האינטרסים מאחורי ניהול משאבי הים
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS