top of page

איום הסייבר על חזית הנמלים

התפתחות הטכנולגיה יצרה איום חדש בשדה הגיאופוליטי- תקיפות סייבר. איתי סלע, חוקר סייבר, מסביר מי הם השחקנים על המגרש החדש הזה ומהם האינטרסים שלהם, מהו היקף האיום על תשתיות הנמלים של ישראל - וכיצד מנסה ישראל להתכונן כנגדו.

התפתחות הטכנולגיה יצרה איום חדש בשדה הגיאופוליטי- תקיפות סייבר. איתי סלע, חוקר סייבר, מסביר מי הם השחקנים על המגרש החדש הזה ומהם האינטרסים שלהם, מהו היקף האיום על תשתיות הנמלים של ישראל - וכיצד מנסה ישראל להתכונן כנגדו.

איום הסייבר על חזית הנמלים
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

20.2.22

bottom of page