top of page

האם יש תקווה לספנות הישראלית?

המצאת המכולה הובילה תהליך גלובליזציה ששינה את עולם הספנות. אך כמו בכל מהפכה, יש מי שמשלם את המחיר. החל משינויים במבנה הפיזי של נמלי ישראל ועד קשיים בגיוס עובדים- מי הפסיד, מדוע הקשיים עדיין נושפים בעורפה של הספנות הישראלית והאם קיים פוטנציאל לשיקום הספנות הישראלית?

המצאת המכולה הובילה תהליך גלובליזציה ששינה את עולם הספנות. אך כמו בכל מהפכה, יש מי שמשלם את המחיר. החל משינויים במבנה הפיזי של נמלי ישראל ועד קשיים בגיוס עובדים- מי הפסיד, מדוע הקשיים עדיין נושפים בעורפה של הספנות הישראלית והאם קיים פוטנציאל לשיקום הספנות הישראלית?

האם יש תקווה לספנות הישראלית?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

10.4.22

bottom of page