top of page

בחירה- מתנה או עינוי?

איך מוזיקה מעצבת את חיינו?

העידן המודרני הביא עימו את החופש לבחור. מצד אחד, זה אושר שאין כדוגמתו, אנו חופשיים לעצב את חיינו כפי שאנו רוצים. מנגד, תחושת פספוס תמידית, כזו שמכריחה אותנו לחשוב כמה פעמים לפני שאנו בוחרים ולעתים מעלה את השאלה הבלתי נסבלת "מה אם?". כדי לדבר על הקושי לבחור, הזדמנו לאולפן את יהודה רויטר, סופר ומרצה למחשבה יהודית, כדי שיספר לנו על ההבדל בין חיפוש לשוטטות ועל בחירה יחסית ומהותית .

בחירה- מתנה או עינוי?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
Previous
Next
bottom of page