top of page

למה קשה לנו לבחור מילים?

איך מוזיקה מעצבת את חיינו?

דיבור הוא הכלי הכי חשוב שלנו לבטא את עצמנו בפני העולם. למעשה, לעתים הוא ממש מעצב את המציאות שלנו. אם הוא משמעותי כל כך, לא פלא שכל כך קשה לנו לבחור את המילים המדוייקות. יעל זהבי, מנהלת חינוכית בתוכנית המלגות בנפש יהודי עוזרת לנו להבין מה לתורה יש להגיד על זה ואיך אפשר להפוך אותו לכלי בכל תחום בחיים.

קישור הרשמה למלגה: https://nefeshyehudi.co.il/

למה קשה לנו לבחור מילים?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
Previous
Next
bottom of page