top of page

[אוכל ישראל] הסוד של קצבי מחנה יהודה

15.9.20

[אוכל ישראל] הסוד של קצבי מחנה יהודה

גיל חובב מבקר במסעדה סודית למחצה ונפלאה בתכלית, שקצבי שוק מחנה יהודה אוכלים בה כשהם רעבים באמת, ואחר כך מכין במטבחו הפרטי המבורגר סרטנים (ויש גם גירסה כשרה!)

[אוכל ישראל] הסוד של קצבי מחנה יהודה
00:00 / 01:04
bottom of page