top of page

התוצר במשק- המודל הקיינסיאני

4.12.23

פודקאסט עושים חשבון עם פרופ עומר מואב ואטילה שומפלבי

הפרק מציג את המודל של ג'ון מיינרד קיינס, שמרחיב את המודל הקלאסי לקביעת התוצר (מודל שמוסבר בפרק הקודם) למצבי מיתון ואבטלה. ההרחבה שפיתח קיינס, מגדולי הכלכלנים של המאה העשרים ואולי החשוב שבהם, מציע הסבר פשוט למצבי מיתון ולקביעת היקף התוצר כאשר המשק לא מתכנס לשיווי משקל של תעסוקה מלאה. המודל הקיינסיאני מאפשר גם דיון במדיניות ממשלה להרחבת התעסוקה.

התוצר במשק- המודל הקיינסיאני
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page