top of page

הגורם האנושי, מגוון, ועושר האומות

18.1.24

פודקאסט עושים חשבון עם פרופ עומר מואב ואטילה שומפלבי

פרק שני בסדרה - אנו בוחנים את מקור הפערים בתוצר לנפש בין מדינות, בדגש על בני האדם והגירה. מהם גורמים היסטוריים נוספים שעיצבו את בני האדם ומסבירים חלק גדול מהפערים בין מדינות. מה ההשפעה של תפיסות העולם השונות של בני האדם מאזורים שונים, כמו למשל לגבי זכויות נשים, אמון בבני אדם, הקשר בין מאמץ והצלחה, דת ועוד. ואיך הגירה יוצרת מגוון אנושי וההשפעה של המגוון על השגשוג והרווחה.

הגורם האנושי, מגוון, ועושר האומות
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page