top of page

האם גני ילדים מקטינים פשיעה?

4.2.24

פודקאסט עושים חשבון עם פרופ עומר מואב ואטילה שומפלבי

שירה והפרופסור מארחים את ד"ר אנליה שלוסר, שמספרת על המחקר הכלכלי על ההשפעות של גורמים שונים בחינוך, על הישגים, פרנסה ואפילו על פשיעה. למשל, מהן ההשלכות של חינוך ציבורי מגיל צעיר, ומה ההשפעה של אחוז הבנות בכיתה. וגם על ההשפעות של תכניות הכשרה למבוגרים, על הכנסה והשתלבות בעבודה והאם משרדי הממשלה מוכנים לקחת בחשבון את ממצאי המחקר כאשר מעצבים מדיניות.

האם גני ילדים מקטינים פשיעה?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page