top of page

הפיכה משטרית, מלחמה, וכלכלה

28.3.24

פודקאסט עושים חשבון עם פרופ עומר מואב ואטילה שומפלבי

הפרופסור טוען שההפיכה המשטרית שמובילה ממשלת נתניהו, כוללת היבטים רבים שחורגים מהרפורמה המשפטית עליה הכריזו בינואר 2023. הפעם עושים חשבון מארחים את פרופסור איתי אטר, ראש פורום הכלכלנים, לשיחה על ההשלכות החמורות של המלחמה וההפיכה על הכלכלה.

הפיכה משטרית, מלחמה, וכלכלה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page