top of page

כיצד הכלכלה מעצבת תרבות?

25.6.24

פודקאסט עושים חשבון עם פרופ עומר מואב ואטילה שומפלבי

עושים חשבון מארחים את ד"ר צחי רז לפרק נוסף על תרבות. בין היתר: על שיטות חקלאיות היסטוריות והשפעתן עד היום על תפיסות מגדריות, על צמיחה כלכלית ומדיניות רווחה והשפעתם על נורמות הילודה ועל השקעת ההורים בחינוך, איך חקיקה משפיעה על נישואי קרובים, איך רכבות וגישה לשווקים יוצרים ערכים אינדיווידואליסטים,  ואפילו על הגורמים הכלכליים שמשפיעים על בחירת שמות לילדים.

כיצד הכלכלה מעצבת תרבות?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page