top of page

תפסיקו לחפור על צמיחה כלכלית

3.3.21

פודקאסט עושים חשבון עם פרופ עומר מואב ואטילה שומפלבי

הפוליטקאים מנפנפים בצמיחה כלכלית וראש הממשלה מתגאה בה, אבל מה זה בכלל צמיחה כלכלית? בפרק הזה של עושים חשבון אנחנו מדברים על איך מודדים את התוצר, מה הבעיות במדידה, מה היא תרומת הממשלה לתוצר הנמדד, מה הסיפור של הכלכלה השחורה במדידת התוצר, ולמה בכלל אנחנו מתעניינים בתוצר ולא ברווחה?

תפסיקו לחפור על צמיחה כלכלית
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page