top of page

הנזק של ארגוני העובדים במגזר הפרטי

19.4.21

פודקאסט עושים חשבון עם פרופ עומר מואב ואטילה שומפלבי

ועדי עובדים במגזר הפרטי מבינים את מגבלות הכוח, ואין להם עניין לסחוט את המעסיק בצורה מופרזת, שתוביל לפשיטת רגל, ובכוחם להגן על העובדים בפני נצלנות המעסיקים. ובכל זאת, הפרופסור מנסה לשכנע את אטילה שגידול משמעותי בהיקף ההתארגנות במגזר הפרטי יוביל לפגיעה בשכר ובהזדמנויות התעסוקה של העובדים החלשים ולעלייה ביוקר המחייה, ולפגיעה משמעותית ברווחה של רוב הציבור.

האזנה נעימה,
עומר ואטילה.

הנזק של ארגוני העובדים במגזר הפרטי
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page